Government Movements

1996 batch of IAS officers empanelled as Jt Secretary, GoI

Views: 8.9K

1996 batch of IAS officers finally gets empanelled as Joint Secretary with Central Government. The empanelled officers on the list are:

 • Anurag Goel (AM)
 • K K Dwivedi (A M)
 • Lav Aggarwal (AP)
 • Anand Kishor (BH)
 • Rahul Singh (BH)
 • Vipin Kumar (BH)
 • Mona KC Khander (GJ)
 • Mamta Verma (GJ)
 • Rajeev Topno (GJ)
 • T Natarajan (GJ)

1996 batch of IAS officers empanelled as Jt Secretary, GoI

 • Mukesh Kumar (GJ)
 • Maneesh Garg (HP)
 • Shyamal Misra (HY)
 • Mast Ram Meena (JH)
 • Dr B Suman (Kerala)
 • Rani George (Kerala)
 • Sumana N Menon (Kerala)
 • Minhaj Alam (Kerala)
 • Mohd Mohsin (Karnataka)
 • R K Kataria (Karnataka)
 • R K Singh (Karnataka)
 • S A Mukerjee (MH)
 • Paraag Jaiin Nainuttia (MH)
 • Rupinder Singh (MH)
 • S Chockalingam (MH)
 • Sanjay Jaganath Khandare (MH)
 • Sanjeev Jaiswal (MH)
 • Amit Rathore (MP)
 • Davindra Pal Ahuja (MP)
 • Faiz Ahmed Kidwai (MP)
 • Nitesh Kumar Vyas (MP)
 • CEK Deshmukh (MP)
 • J K Sinha (MT)
 • V Shashank Shekhar (NL)
 • Arabinda Kumar Padhee (Odisha)
 • Saswata Mishra (Odisha)
 • Vir Vikram Yadav (Odisha)
 • Usha Padhee (Odisha)
 • Ajoy Kr Sinha (PB)
 • Ajitabh Sharma (RJ)
 • Alok Gupta (RJ)
 • Dinesh Kumar (RJ)
 • Rajesh Kumar Yadav (RJ)
 • Puneet Kansal (SK)
 • Dharmendra Pratap Yadav (TN)
 • A Ramalingam (TN)
 • R Venkatesan (TN)
 • Anil Garg (UP)
 • Dheeraj Sahu (UP)
 • S C Sharma (UP)
 • M Devaraj (UP)
 • V H Zimomi (UP)
 • A Anbarasu (UT)
 • Chandrekar Bharti (UT)
 • Gitanjali Gupta Kundra (UT)
 • Manish Saxena (UT), Ashish Kundra (UT)
 • Binod Kumar (WB).

Follow and connect with us on Facebook, Twitter, LinkedIn, Elets video

Eletsonline News
Eletsonline News

Latest News

To Top