Government Movements

75 officers empanelled as Inspectors General in GoI

Views: 1.6K

employee-engagement2As per reports, a total of 75 IPS officers have been empanelled for the post of Inspector General in the Government of India. The names and cadres of the persons are following:

 • Arunachal Pradesh- Goa- Mizoram and Union Territory (AGMUT) cadre: David Lalrinsanga, Ravindra Singh Yadav, Madhup Kumari Tiwari and Devesh Chandra Srivastava.
 • Assam-Meghalaya cadre: A Y V Krishna, Anurag Tankha, Munna Prasad Gupta
 • Telangna cadre: Mahesh Muralidhar Bhagwat, Swati Lakra
 • Andhra Pradesh cadre: Atul Singh
 • Bihar cadre: Sushil Mansing Khopde, Pankaj Kumar Darad, S Raveendran, R Malvarizhi, Jag Mohan
 • Chhattisgarh: Pradeep Gupta
 • Gujarat cadre: R B Brahmbhat, Raju Bhargava
 • Himachal Pradesh cadre: Satinder Pal Singh, Vengopal N
 • Jharkhand cadre: Sanjay A Lathkar
 • Haryana cadre: Subhash Yadava, Sandeep Khirwar, Charu Bali
 • Jammu & Kashmir cadre: Shiv Darshan Singh, Satish Shriramji Khandare, Rajesh Kumar, Tsweang Namgiyal Kalon,
 • Kerala cadre: S Suresh, M R Ajith Kumar
 • Karnataka cadre: Amrti Paul, Arun Jeji Chakravarthy, Umesh Kumar
 • Maharashtra cadre: R G Kadam, V K Chaubey, Niket Kaushik, Amitesh Kumar, Naval Bajaj, P S Salunkhe
 • Madhya Pradesh cadre: A Sai Manohar, Chanchal Shekhar, Jai Deep Prasad, Yogesh Deshmukh, K V Ventkeswar Rao
 • Odisha cadre: Radha Kishan Sharma, Ritu Arora, S K Priyadarshi, Santosh Bala, Madamkar S Ranipse
 • Punjab cadre: Kapil Dev, Pramod Ban, Md Faiyaz Farooqui, Amit Prasad, Gollapalli Nageswara Rao
 • Rajasthan cadre: Prashakha Mathur, Smita Khare, Biju George Joseph K
 • Sikkim cadre: Vinaya Vineet
 • Tamil Nadu cadre: S N Seshasai, S Davidson Devasirvatham
 • Tripura cadre: Puneet Rastogi
 • Uttarakhand cadre: Deepam Seth, PV Krishna Prasad
 • Uttar Pradesh cadre: Alok Singh, Vijay Bhatia, Ashok Mutha Jain, Amrendra Kumar Sengar, Ashok Kumar Singh, Anupam Kulshreshtha, Rajkumar R N Kuril, Ravi Joseph Lokku
 • West Bengal cadre: Jawed Shamim, Ajay Mukund Ranade, R Sivakumar, Anil Kumar

Follow and connect with us on Facebook, Twitter, LinkedIn, Elets video

Eletsonline News
Eletsonline News

Latest News

To Top